Zatvori

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE ČETKICA 1000 ML
 

4,882 RSD

ŠIFRA PROIZVODA: 03494/00
DETALJI: 1000 ml

Sredstvo za čišćenje četkica je namenjeno za sve četkice za šminku, kako biste bili sigurni da Vam je pribor čist i higijenski. Takođe se može koristiti kao sredstvo za čišćenje pištolja za airbrush.
NEMA NA ZALIHAMA
Podeli ovaj proizvod:  
Boje
HAZARD STATEMENTS

Hazard-determining components of labelling: propan-2-ol

Hazard statements: H225 Lako zapaljiva tečnost i para H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Precautionary statements: P102 Čuvati van domašaja dece. P210 Držati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vrućih površina. - Zabranjeno pušenje. P304 + P340 AKO SE UDIŠE: Izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje. P305 + P351 + P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P337 + P313 Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ mišljenje. P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

Danger

 
Prihvatamo:
Uplata na račun
Plaćanje pouzećem
Šaljemo proizvode putem:
Besplatna dostava za porudžbine preko 20,000 RSD
Mi garantujemo kvalitet Kryolan proizvoda prodatih od strane naših ovlašćenih partnera. Ovo obećanje o kvalitetu ne obuhvata i internet sajtove treće strane.
KRYOLAN
U Kryolan-u mi pravimo šminku. Ali ne kao i svi drugi. Zato što za razliku od svih drugih, mi zapravo i pravimo sopstvenu šminku. Radimo to na svoj način već 70 godina i tri genercije. Mi razmišljamo o njima. Proizvodimo ih. Formulišemo i sa ljubavlju ih donesemo na svet. Postoji samo jedan istinski proizvođač profesionalne šminke. Postoji samo jedan Kryolan.
NAJNOVIJI TVITOVI
NEWSLETTER