UV-Dayglow sprej

UV-Dayglow sprej je raznobojni sprej sa izuzetno sjajnim efektima boja za kosu i perike. Može se isprati. Intenzivno svetli pod ultraljubičastim svetlom i fascinira svojim intenzitetom pod jakom svetlošću.


Šifra proizvoda: 02254/00

 

Opis proizvoda

UV-Dayglow sprej je raznobojni sprej sa izuzetno sjajnim efektima boja za kosu i perike. Može se isprati. Intenzivno svetli pod ultraljubičastim svetlom i fascinira svojim intenzitetom pod jakom svetlošću.

Hazard statements

Hazard statements: H222 Veoma zapaljiv aerosol. H229 Pressurized container: may burst if heated. H319 Dovodi do jake iritacije oka. H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu.

Precautionary statements: P102 Čuvati van domašaja dece. P210 Držati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vrućih površina. - Zabranjeno pušenje. P211 Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. P251 Kontejneri pod pritiskom: Ne probadati/ probijati niti paliti, čak ni kad su iskorišćeni. P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P337+P313 Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ mišljenje. P410+P412 Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50°C/122°F.

Dodatne informacije: Do not spray into eyes. Buildup of explosive mixtures possible without sufficient ventilation. Disposal / recycling of completely emptied container only.

Danger

  • opasna roba

Obratite pažnju!

Nijanse prikazane u tabeli nisu nužno identične sa originalnim nijansama proizvoda.

Preporučujemo

Kryolan brendovi
  • Digital Complexion
  • Dermacolor
  • Aquacolor
  • Supracolor
  • Nebula
  • Pintura
  • Clean & Care